Arbetssätt och barnsyn

Här hittar du information om Rönnens förskolas pedagogiska inriktning.

Reggio Emilia

Vi på Rönnens förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som kommer från staden Reggio Emilia i norra Italien. Den pedagogiska grundsynen är att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende kraft att utforska sin omvärld. Barnen ska få möjlighet att utvecklas till självständiga och ifrågasättande demokratiska individer. Vi har fört in denna filosofi i vår verksamhet och anpassat den efter våra barngrupper, våra kulturer och vår läroplan.

Barnsyn

På vår förskola ser vi alla barn som nyfikna och kompetenta med en förmåga att skapa egen kunskap. Till sin hjälp behöver barnen en miljö som är utmanande och tillåtande. En miljö där barnen erbjuds att uttrycka sig på olika sätt och där barnen får möjlighet till att lära av varandra. I vårt pedagogiska arbete utmanar vi barnens tankar och funderingar genom att lyssna, samtala och ställa reflekterande frågor.

Senast ändrad: 2020-09-25 13:54