Rönnens miljöarbete

Rönnens förskola har ett aktivt miljöarbete som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser vårt miljöarbete som en drivande del av verksamheten och vill att barnen genom förskolans miljöarbete blir en del av ett större sammanhang.

Grön Flagg

Rönnens förskola är certifierad med Grön flagg. Vi har arbetat både med temat Närmiljö och med temat Livsstil och hälsa. Just nu arbetar vi med handlingsplan där vi har valt tre utvecklingsområden. Dessa tre områden är:

1.Utflykter - att skapa meningsfulla möten mellan barn och natur.
2. Odling - att tillsammans med barnen följa matens väg från jord till bord.
3. Utemiljö - att skapa en utvecklande och lekfull förskolegård.

Här på Rönnens förskola har vi ett miljöråd där representanter från varje enhet träffas och diskuterar hur vi kan utveckla vårt miljöarbete. Det är miljörådet som, tillsammans med förskolechefen, driver förskolans arbete med Grön flagg.

Källsortering

Vi vill att barnen ska vara delaktiga i vardagliga handlingar som är bra för miljön. Vi involverar därför barnen i vår källsortering av papper, plast och metall. Barnen får också lära sig att slänga sina eventuella matrester i en speciell brun påse som biodynamiskt avfall och som sen används för att göra biogas.

Mat och Odling

På Rönnens förskola serveras det mycket ekologisk mat, samt vegetariskt flera dagar i veckan. Vi vill att barnen ska få kunskap om var maten kommer ifrån och att vi är beroende av naturen för att få mat. Därför odlar vi tillsammans med barnen i så kallade odlingslådor ute på vår gård. Under 2012 blev Rönnens förskola en Raketförskola, vilket innebär att vi fick stipendie för att kunna öka våra kunskaper kring hälsosam mat och hur man kan använda sig av måltiden i den pedagogiska verksamheten. Vi vill ge barnen en förståelse för matens väg från jord till bord och genom odlingen ge dem konkreta upplevelser av naturens olika kretslopp.

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling är något som genom läroplanen ska genomsyra hela verksamheten. Genom etiska samtal, lärande om vår miljö, natur och kultur håller vi diskussionen om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle levande tillsammans med barnen. 

Utomhuspedagogik

På Rönnens förskola ser vi utomhuspedagogiken som ett redskap vi använder oss av för att ta tillvara på det lärande och de upplevelser som barnen kan få när vi är ute tillsammans. Genom vår varierande gård möter barnen natur och djur och lär sig att ta hand om sin närmiljö. De får en upplevelse av årstidernas variation och har tillgång till material som inbjuder till att utforska och samspela med sin omgivning.

Med våra Christianiacyklar kan vi på ett miljövänligt sätt åka på utflykter till olika typer av natur. Då får barnen genom sina upplevelser kunskap om naturen och kan samtala kring den. Genom att ställa reflekterande frågor utforskar vi tillsammans samspelet människa/natur.  

Senast ändrad: 2020-09-25 13:58