Om Södertulls förskola

På Södertulls förskola finns fyra avdelningar, Nyckelpigan, Fjärilen och Tigrarna. Avdelningarna är åldersindelade, 1-3 år, 3-4 år och 4-6 år. 

Varje barngrupp har minst en förskollärare. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Maten tillagas på förskolan. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Våra lokaler ligger på andra våningen i ett bostadshus med tillgång till takterass och lekplats.

Förskolans läroplan 

Verksamheten utgår från målen i förskolans läroplan och Malmö stads kommungemensamma mål. Södertulls förskola lägger stor vikt vid värdegrundsarbete.

Vi arbetar med att utveckla både inne- och utemiljöer för att skapa bättre förutsättningar för inflytande över vardagen i förskolan.

Senast ändrad: 2021-01-28 11:54