Storsjöns förskola

Förskolan har två avdelningar i ljusa stora lokaler med tillgång till egen inhägnad gård.

Barnen delas dagligen in i mindre grupper för att vi ska kunna se och möta varje barns behov.

Kontakta oss

Abborren 1: 0768-56 73 84
Abborren 2: 0768-56 73 88

Gäddan 1: 0768-56 73 97
Gäddan 2: 0768-56 73 87

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Senast ändrad: 2020-12-17 13:06