Om Tors förskola

Här hittar du information om Tors förskolas avdelningar och verksamhet.

På 1a våningen, avdelningarna Vind och Vatten där de yngsta barnen g
På 2a våningen, avdelningarna Sol och Sand där de äldre barnen går.

Förskolans utbildning grundas på läroplan för förskolan, Lpfö 18.
Förskolan ska erbjuda varje barn omsorg, utveckling och lärande.

Text

Senast ändrad: 2021-01-19 11:30