Aktuellt

Här hittar du information om vad som händer på Almängens förskola

Projekt: ”Bättre språkutveckling i förskolan”

Malmö stad har beviljats ett särskilt statsbidrag för att främja arbetet med språkutveckling i förskolan, och startat projektet Bättre språkutveckling i förskolan. Almängens förskola deltog i projektet läsåret 20/21. Insatser pågår fortfarande.

Projektet ska tillföra en fördjupad medvetenhet inom högläsning och berättande. Forskning visar att just litteratur och högläsning gör stor skillnad för alla barns språkutveckling. Högläsningen utvecklar barnens fantasi, ordförråd, deras berättande och förmåga att uttrycka tankar, samt utvecklar ett större intresse för bilder och text.

Läslyftet i förskolan

Alla pedagoger på Almängens förskola kommer att delta i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Läslyftet i förskolan syftar på att utmana och hitta nya sätt att undervisa för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Under Vårterminen 2022 har vi börjat med Skolverkets modul: ”Att läsa och berätta”. Arbetet innebär läsning och vidareutveckling av forskningsbaserade texter inom ämnet.

Arbetet med Läslyftet innebär nya möjligheter för både de yngre och äldre barnen att utveckla språket genom lek, utforskande och samtal om böckernas texter.

Läslyftet ger också pedagogerna verktyg för hur barn kan närma sig olika uttryck och berättelser bland annat genom estetiska och digitala medier.