Föräldrasamverkan

Här hittar du information om föräldrasamverkan på Almängens förskola

Vi är måna om att ha ett gott samarbete med er vårdnadshavare. I ett nära och förtroendefullt samarbete vill vi ge ert barn möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Ni ska känna delaktighet i ert barns vardag och ta ert ansvar för att detta ska kunna förverkligas därför lägger vi stor vikt vid det dagliga mötet med er.

Samtal erbjuds varje år till alla vårdnadshavare där vi i lugn och ro kan prata om ert/era barns utveckling, trivsel och lärande.

Resultatet från föräldraenkäten används i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vid flera tillfällen under året bjuder vi in till olika sammankomster och i slutet på våren avslutar vi med en sommarfest där vi välkomnar er vårdnadshavare till förskolan.