Kilometern

Avdelningen Kilometern har sin utbildning utomhus. Vi pedagoger förflyttar oss med barnen varje dag i 3 lådcyklar till olika platser i Malmö, som parker och lekplatser.

Barnen sitter fastspända i cyklarna och har cykelhjälm. Det sitter sex barn i varje cykel och under färden samtalar vi om allt som vi ser och möter på vägen. Det blir många spännande och kunskapssökande samtal. Att känna sig delaktig i samhället är centralt i vår undervisning.

Vi äter frukost på förskolan och sedan beger vi oss iväg i våra lådcyklar ca klockan 09:00 och är åter på förskolan klockan 15:00. När vi inte kan cykla ut, till exempel vid dåligt väder, har vi en lokal på förskolan där vi kan ha våra aktiviteter (inomhus.)

Maten tar vi oftast med oss från förskolans kök men ibland lagar vi mat på stormkök eller grillar tillsammans med barnen.

Vi stimulerar barnens språkutveckling genom vårt tematiska arbete som utgår från en gemensam bok på avdelningen. Dagligen erbjuds barnen olika planerade aktiviteter kopplade till förskolans mål. Vi tar med oss material som till exempel ritpapper, pennor, pärlor, pussel och böcker till de olika platserna vi besöker.

På avdelningen Kilometern vill vi också att barnen ska få ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling samt en förståelse för hur människor, natur, djur och samhälle påverkar varandra.

Läs mer om läslyftet på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss:

Kilometern: 070-8724598

Text