Om Almängens förskola

För oss är det viktigt med ett gott bemötande. Vi är lyhörda och närvarande i mötet med barn och föräldrar, vilket skapar en bra grund för samverkan mellan förskola och hem.

Samtliga avdelningar arbetar utifrån en tydlig plan för veckan där alla delar från vårt uppdrag i läroplanen finns med. Inom dessa ramar är vi lyhörda och utgår från vad barnen är intresserade av. Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån mognad för att kunna möta varje barn. Utifrån barnens intressen skapar vi sedan lärmiljöer som utmanar, utvecklar och möter barnen där de befinner sig.

På nedre plan hittar ni våra fyra avdelningar för små barn samt vår cykelavdelning Kilometern.
 På övre plan hittar ni våra fyra avdelningar för stora barn.

Senast ändrad: