Om Almängens förskola

På Almängens förskola har vi nya, ljusa och fräscha lokaler som tillsammans med vår gård ger bra förutsättningar till kreativitet och lärande. Både inomhus som utomhus stimuleras det kunskapssökande barnet till lek, nyfikenhet, fantasi, språk och rörelse i olika miljöer. Närmiljön erbjuder olika grönområden och närhet till lekplatser, idrottsanläggningar och bra bussförbindelser till andra ställen i Malmö.

Varje avdelning arbetar tematiskt efter en barnbok som mynnar ut i olika projekt utifrån barnens intressen. Förskolans verksamhet lägger stor vikt på att utveckla och stimulera barnens språk. Lärmiljöer skapas på förskolan som utmanar, utvecklar och inspirerar varje barns nyfikenhet. Det är viktigt för oss att barnen är delaktiga i förskolans vardagliga sysslor där vi ställer rimliga krav på barnen utifrån deras förmågor och genom olika aktiviteter ger dem insikt om vad demokrati är.

SPRÅK

Att utveckla och stimulera barnens olika språk genomsyrar Almängens verksamhet. Varje avdelning arbetar tematiskt efter en barnbok som mynnar ut i olika projekt utifrån barnens intressen. Vi lägger stor vikt vid dagliga planerade högläsningsstunder som stimulerar till en språkberikande fantasi- och föreställningsvärld hos barnen. Olika språkstimulerande material som till exempel rekvisita och sagopåsar förstärker barnens upplevelse och förståelse av sagan.

Projektet ”Bättre språk i förskolan” har gett pedagogerna nya verktyg att använda sig av i arbetet med barns språkutveckling. Barnens språk uppmuntras genom olika aktiviteter som innehåller drama, gestaltning, mimik, sång, musik och rörelse.

Vi strävar efter att barnen är aktivt delaktiga i planerandet av de olika aktiviteterna på förskolan, där till exempel samspel och oliktänkande kan ge dem insikt om vad demokrati är.

Ateljén

Vår gemensamma ateljé inbjuder till mycket skapande. Fantasin kan flöda både med färg och med pensel som med gråleran vid bordet. Här finns mycket och varierande material för barnen att skapa med, som exempelvis papper, lim, kartong, trä, kapsyler, garn mm. Flera snickarbänkar finns för att skapa, tillverka och utforska både olika material och verktyg.

Gården

Vi har en stor gård med öppna ytor, bärbuskar och fruktträd där man kan leka kurragömma eller leta efter småkryp att undersöka. Där finns även sandlåda, gungor och andra olika motoriska utmaningar som klätterställningar och stockar. Aktivitetslådor med olika teman finns tillgängligt för att erbjuda barnen varierade upplevelser där de kan utveckla sin motorik och lust att lära.

För att utforska nya miljöer med barnen går vi ut på promenader till lekplatser, parker och andra kulturella sevärdheter i närheten.

Någon gång under läsåret åker vi ut till skog, strand, muséum eller djurpark med buss.

Mat

På Almängens förskola har vi ett välutrustat kök. Där arbetar två kockar som lagar maten från grunden med färska råvaror. Vi strävar efter att ha ett så stort ekologiskt utbud som möjligt. På Instagram lägger kockarna dagligen ut bilder på vad som serveras på förskolan.