Verksamhetsutveckling

På Almängens förskola har vi som utgångspunkt att alla barn är nyfikna, intelligenta och fulla av resurser. Barnen blir därför mer benägna att se andra människor på samma sätt och samspela med andra i en respektfull och demokratisk anda.

Utifrån detta ställningstagande så är vi genuint nyfikna på vad barnen undersöker, förundras över och vad de funderar över. Vi ser förskolans organisation som en viktig del i att stärka reflektionskulturen.

Kollegialt lärande

Vi sätter stort värde på det kollegiala lärandet. Alla förskollärare, pedagoger och barnskötare har schemalagd tid för verksamhetsutveckling. Tiden varierar utifrån befattning och ansvar. Arbetslagen har reflektioner varje vecka med en reflektionsledare för stöd och handledning i det pedagogiska arbetet.

Ansvarsgrupper och fokusområden

För att säkra kvalitén och utveckla verksamheten är pedagogerna indelade i olika ansvarsgrupper och är drivande i arbetet kring deras fokusområde för hela förskolan. Dessa grupper kan variera utifrån behov.

Vi behöver kritisk granska, utmana och ifrågasätta oss själva därför satsar vi och lägger stor vikt vid fortbildning och kompetenshöjning. Vi har pedagogiska kvällar och utvecklingsdagar där vi tar upp aktuella utvecklingsområden och pedagogiska ämnen.