Almens förskola

Almens förskola, för barn 1-6 år, ligger i Rörsjöstaden, i närheten av det gamla Konserthuset.

Vår vision

I vårt förskoleområde erbjuds barnen kompetenta, nyfikna, kreativa och kritiskt tänkande förskollärare, barnskötare och annan personal, som utmanar, inspirerar och stödjer alla barn i sin utbildning.

Detta ska varje dag leda till meningsfullt lärande och till glada och trygga barn som erövrar lek, fantasi, kreativitet, nyfikenhet och utforskande.                       

Barnens bästa förskola.

Förskolan stänger

Under sommaren 2022, kommer förskolan att stänga och det går därför inte att besöka förskolan eller söka plats på förskolan.

Viktiga datum

Förskolan är stängd följande dagar för verksamhetsutveckling:

  • 1 februari 2022
  • 18 maj 2022

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Stubben: 0708-24 62 57
Kotten: 0708-24 62 88
Lövet: 0708-24 62 97
Köket: 0708-24 63 59

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B