Kvalitet och styrning

Här hittar du information om Almens förskolas arbete med uppföljning och utvärdering.

Varje vecka har pedagogerna på varje avdelning gemensam reflektionstid där de utvärderar den gångna veckans verksamhet, samt planerar för kommande vecka.

I slutet av varje termin utvärderas förskolans verksamhet. Pedagogerna använder ett reflektionsprotokoll när de utvärderar verksamheten. Detta sammanställs sedan av rektor, som skickar detta till utbildningschefen.  

Senast ändrad: