Om Annelunds förskola

De pedagogiska miljöerna är varierande, utvecklas och förändras kontinuerligt. Detta utifrån gruppens projekt och barnens intressen.
Utemiljön bjuder på varierade möjligheter till lek och utforskande. Förskolan har tillgång till 4 lådcyklar, dessa möjliggör för upptäckter i staden. Vi vill vidga barnens perspektiv, skapa gemensamma minnen och förundras över platser som väcker vår nyfikenhet.

Gemensamt tema
Vårt tema; 3600 barns berättelser syftar till barnkonventionen artikel 12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd samt artikel 31 Barns rätt till lek. Vilka berättelser bär just våra barn? Hur kan dessa berättelser bli till spännande projekt i de olika grupperna?

Språkutvecklande arbete
Vi vill skapa läsmagi. Detta genom hållbara, medvetna läsfrämjande insatser i vardagen.