Annestads förskola

Annestads förskola

Annestads förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet.

Fyra avdelningar

Förskolan har fyra åldersindelade grupper. Vi välkomnar yngre barn till Kometen och Solen och äldre barn till Månen och Stjärnan. Vi öppnar och stänger på Sadelmakarebyns förskola som ligger alldeles intill.

Styrdokument

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 18) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med estetiska uttrycksformer och digitalt meningsskapande. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola.

Viktiga datum

Förskolan är stängd följande dagar hösten 2021 för verksamhetsutveckling:

  • 30 augusti
  • 24 november

Kontakta oss

Solen: 0709-32 32 45
Stjärnan: 0701-49 47 84
Kometen: 0701-49 46 86
Månen: 0701-49 47 91

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Senast ändrad: