Aktuellt

Här hittar du information om vad som är aktuellt på Augustenborgs förskola.

Läslyftet i förskolan

Under läsåret 2020/21 kommer alla pedagoger på förskolan att delta i ”Läslyftet i förskolan”, Skolverkets kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

Läslyftet i förskolan ”syftar på att utmana och hitta nya sätt att undervisa för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Arbetet med Läslyftet erbjuder tillfällen för både de yngre och äldre barnen att utveckla språket genom lek, utforskande och samtal om texter. Läslyftet ger också verktyg för hur barn kan närma sig olika uttryck och berättelser bland annat genom digitala medier.

Läs mer om läslyftet på Skolverkets webbplats.

Läsmagi

Vi har två förskolebibliotek som är tillgängliga för barn och föräldrar.
Blioteken ska främja barnens förmåga att kommunicera, iaktta, lyssna och reflektera samt söka ny kunskap. Fantasin, kreativiteten och kommunikationen är i fokus.

Vi hade invigning av våra bibliotek i maj 2018 och vi kommer fortsätta utveckla och förbättra den pedagogiska miljön.

Språkombuden och förste förskollärare har ansvar för att utveckla biblioteken.

Månulvarna

Vårt sagotema inspireras för närvarande av boken ”Månulvarna” som är skriven av Malin Ahlin. I februari 2017 kom Malin Ahlin på ett mycket uppskattat besök till vår förskola. Här finns en artikel att läsa om besöket.

Alla avdelningar har inrättat miljöer där barnen har tillgång till litteratur. Barnen får tillgång till olika berättelser och böcker som utgår från barnens intresse.
för att läsa och kommunicera kring.

Barnen skapar sina egna berättelser om Månulvarna genom att använda olika estetiska uttrycksätt och olika digitala verktyg. Vi använder Månulvarna som verktyg för att skapa mening, gemenskap och magi i barnens lärandeprocesser.

Barnen har olika projekt där Månulvarna är med som inspiration och skapar meningsfullhet.

Senast ändrad: