Aktuellt

Här hittar du information om vad som är aktuellt på Augustenborgs förskola.

Läslyftet i förskolan

Alla pedagoger på Augustenborgs förskola kommer att delta i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Läslyftet i förskolan syftar på att utmana och hitta nya sätt att undervisa för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Under läsåret 2021/22 har vi valt Skolverkets modul: ”Att läsa och berätta”. Arbetet innebär läsning och vidareutveckling av forskningsbaserade texter inom ämnet.

Arbetet med Läslyftet innebär nya möjligheter för både de yngre och äldre barnen att utveckla språket genom lek, utforskande och samtal om böckernas texter.

Läslyftet ger också pedagogerna verktyg för hur barn kan närma sig olika uttryck och berättelser bland annat genom estetiska och digitala medier.

Läs mer om läslyftet på Skolverkets webbplats.

Projekt : ”Bättre språkutveckling i förskolan”

Malmö stad har beviljats ett särskilt statsbidrag för att främja arbetet med språkutveckling i förskolan, och startat projektet Bättre språkutveckling i förskolan. Augustenborgs förskola kommer att delta i detta projekt.

Projektet ska tillföra en fördjupad medvetenhet inom högläsning och berättande. Forskningen visar att just litteratur och högläsning gör stor skillnad för alla barns språkutveckling. Högläsningen utvecklar barnens fantasi, deras ordförråd, deras berättande och förmågan att uttrycka tankar, samt utvecklar ett större intresse för bilder och text.

Författaren Ulf Malmqvist kommer att handleda pedagogerna på förskolan kring högläsning, både i lästeknik och litteraturtips. Han har skrivit och gett ut boken ”Förskolebiblioteket flyttar in – om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning ”.