Om Augustenborgs förskola

Här hittar du information om Augustenborgs förskolas sagotema, språk- och kommunikationsutveckling, arbete med hållbar utveckling, utemiljöer och odling.

Sagotema

På vår förskola vill vi skapa en bra gemenskap och sammanhållning. 

Vi utgår ifrån ett gemensamt sagotema som vi arbetar med och som blir en gemensam grund för barn och vuxna att mötas kring.
 Sagotemat skapar en unik gemenskap och genomsyrar det mesta vi gör. Detta ger ett glädjefullt lärande där barnens idéer och nyfikenhet är bärande för temats utveckling. Det för oss pedagoger närmare varandra i våra pedagogiska reflektioner och stärker vårt gemensamma förhållningssätt.

Under läsåret 2021/22 har vi valt att utgå ifrån boken ”Monster, spöken och kanelbullar” av Alexander Jansson.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi lyssnar på barnen och utifrån deras görande och tankar utvecklas verksamheten. Barnens olika projekt utgår alltid från deras gemensamma intressen

Språkutveckling och kommunikation

Vi startar det livslånga lärandet genom att försöka ge barnen deras viktigaste instrument - språket - och förmågan att kommunicera. Genom berättandet, lyssnandet, gemensamma projekt och estetiska uttryckssätt utvecklar barnen olika former av språkande. De flesta personal använder TAKK ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”. Vi inkluderar alla barn och stärker och varierar olika sätt att kommunicera på. Vi har ett stort antal sagolådor, två egna barnbibliotek och flanosagor för att stimulera barnens språkutveckling. Vi vill att barnen ska lämna förskolan med ett rikt språk och positivt intresse för läsning och litteratur. Barnen skapar egna berättelser genom de olika estetiska uttryckssätten och genom att använda olika digitala verktyg.

Hållbar utveckling på vår förskola

Vi arbetar med måltidspedagogik. Det innebär att vi arbetar med lärandet om mat och måltider.”
Vi vill öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt! Vår kock och vårt köksbiträde är engagerade och barnen får vara delaktiga i matlagningen genom att de får skära, lägga upp mat och presentera maten för sina kompisar. Vi har veckans färg som betyder att grönsakerna som presenteras har samma färg.

På olika sätt för vi in hållbarhetstemat i förskolan. Vi vill skapa förståelse för naturens kretslopp och att vi är en del av vår omgivande miljö. Vi erbjuder varierad och vällagad mat med mycket frukt och grönt. Vi strävar efter att maten ska vara ekologisk. välsmakande och allsidig.

Utemiljö och odling

Genom att erbjuda barnen en utvecklande och stimulerande utemiljö vill vi skapa större förståelse miljön och natur. Det finns vattenmaterial och en sinnesträdgård som barnen kan utforska.

På gården har vi ställt upp pallkragar där vi odlar.

Barnen får vara aktiva och delta i naturens olika kretslopp. Vi odlar på hela förskolan och använder oss av kärnor från frukter, grönsaker och fröer. Vi åker på utflykter till Bokskogen och bokträdgården där barnen får uppleva naturens olika skiftningar.