Verksamhetsutveckling

Här hittar du information om Augustenborgs förskolas verksamhetsutveckling.

Vi sätter stort värde på det kollegiala lärandet. Vi har därför reflektionsledare med på alla avdelningsreflektioner.

Vi på Augustenborgs förskola har som utgångspunkt att alla barn är nyfikna, intelligenta och fulla av resurser. Barnen blir därför mer benägna att se andra människor på samma sätt och samspela med andra i en respektfull och demokratisk anda.  Utifrån detta ställningstagande så är vi genuint nyfikna på vad barnen undersöker, förundras över och vad de funderar över.  Vi ser förskolans organisation som en viktig del i att stärka reflektionskulturen. Vår ambition är att arbetslagen och alla på förskolan ska ha tid och förutsättningar för reflektion och pedagogisk dokumentation. Vi sätter stort värde på det kollegiala lärandet. 

Vi har arbetslagsreflektion och pedagogiska kvällar där vi tar upp aktuella utvecklingsområden och pedagogiska ämnen. Vi har olika ansvarsgrupper som har ansvar för sitt fokusområde, driver och tar beslut som angår hela förskolan.

Personalen och barnen har tillgång till IKT verktyg, Vi har litteratur till utlåning och lägger stor vikt vid fortbildning och kompenshöjning

Vi behöver kritisk granska, utmana och ifrågasätta oss själva därför satsar vi och lägger stor vikt vid fortbildning. Vi har haft ett samarbete med Malmö högskola där 8 pedagoger och förskolechefen gick utbildningen ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.