Om Bastionens förskola

Våra lokaler finns i ett av stadens vackraste hus där man verkligen bemödat sig om att hitta en balans mellan att bevara det gamla samtidigt som vi vinnlägger oss om att skapa stimulerande och utmanande pedagogiska miljöer.

I denna unika miljö ger estetiska lärprocesser i kombination med olika sorters utemiljöer,  möjlighet att erbjuda barnen upplevelser och erfarenheter. Här  använder vi  den egna hemvistens lokaler, vårt gemensamma förskolebibliotek samt utemiljön på gården och i omgivningarna på ett unikt sätt.

Förskolans pedagogiska verksamhet utgår ifrån gällande styrdokument. Vårt fokus är Kultur, Natur och Vi tillsammans.

Tematiskt och utforskande arbete

Förskolans verksamhet bedrivs tematiskt / ämnesövergripande / projektinriktat. Verksamheten utgår ifrån barnens nyfikenhet, utforskande, kunskapande och ta tillvara deras erfarenheter. Kommunikation och samlärande har en framträdande plats för både barn och vuxna.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök och all mat lagas på plats. Måltiderna följer Malmö stads policy för bra mat i förskolan och arbtar för att öka andelen ekologiska produkter. Vi serverar tre mål mat om dagen, frukost, lunch och mellanmål samt erbjuder barnen färsk frukt dagligen.

Barnantal och personal

På förskolan går det barn i åldern 1 till 6 år fördelade i hemvister. Verksamheten bedrivs främst i huvudbyggnaden, men vi har även två mindre sidobyggnaderna på tomten, vilka tillhör förskolan. Personalen består av förskollärare, pedagoger och barnskötare.

Förskolan har tillgång till specialpedagog som ger stöd och handledning till pedagogerna så att alla barn får det stöd som de behöver men även till ett pedagogiskt utvecklingteam som bistår förksolan med tips, ideer och material.

Kvalité och styrning

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att varje barn varje dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att varje barn varje dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet.