Föräldrasamverkan

Bellevue förskolas föräldrasamverkan baseras på trygghet, delaktighet och samverkan.

På Bellevue förskola vill vi att föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn. De ska också känna att de är delaktiga, kan påverka och att vi tar tillvara deras tankar och idéer i samarbetet kring deras barn genom:

  • Föräldramöten
  • Drop-in
  • Utvecklingssamtal
  • Vernissage/ musiksamkväm
  • Luciafirande
  • Sommarfest
  • Dagliga kontakten

Vi erbjuder alla föräldrar att deltaga i våra öppna föräldraråd som vi har en gång per termin då vi diskuterar frågor som har med barnens pedagogiska utbildning att göra

Senast ändrad: