Om Bellisgårdens förskola

Här hittar du en beskrivning av Bellisgårdens förkolas pedagogik, miljö och egna kök.

Pedagogik

Pedagogerna arbetar i ett stort team men delar upp sig i mindre grupper med barnen utifrån barnens intresse och behov. Pedagogernas uppgift är att observera och reflektera över vad de ser i barnens lek och utifrån det sedan viderautveckla och utmana dem. De ska upptäcka och utforska tillsammans. Vi ser barnen som kompetenta individer och lägger stor vikt vid barns inflytande. Alla barn ska känna sig sedda och hörda och uppleva förskolan som en plats där deras kreativitet och nyfikenhet tas på allvar.

Miljö

Innemiljön

Man brukar säga att miljön ska användas som en extra pedagog och det är vad vi försöker göra. Vårt hus är fullt av olika praktiska rum som kommer att göras vid för bland annat

  • ateljé/snickeri
  • bygg och konstruktion
  • läs och avkoppling
  • fantasilek
  • musik och drama
  • vatten- och sandlek
  • teknik och naturvetenskap

Materialet ska vara tillgängligt för barnen och anpassat efter deras ålder. Möblerna ska i så stor utsträckning som möjligt vara i barnens storlek. Miljön ska inspirera till upptäckande och utforskande och göra det möjligt för barnen att ta egna initiativ.

Utemiljön

Vi har en lummig utemiljö med fruktträd, buskar och annan växtlighet som bidrar till att skapa ”rum” på gården. Snart kommer den även inredas med utrustning som klätterställning, rutschkana, lekhus, bord och bänkar. Vår strävan är att sådant man kan göra inomhus kan man även göra utomhus. Vi kommer även att utnyttja lekplatser och grönområden i närmiljön.

Senast ändrad: