Föräldrasamverkan

Här hittar du information om inskolning, föräldramöten och utvecklingssamtal på Björkhagens förskola.

Inskolning

På Björkhagen använder vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten ca kl 9-15 under 3-4 dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen.

Det är viktigt att du känner att du lämnar ditt barn i en trygg miljö.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

Vi  erbjuder två föräldramöten per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet.

Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.