Om Björkhagens förskola

Här hittar du en beskrivning av Björkhagens förskolas verksamhet.

Vi flyttade in i vår nybyggda förskola februari 2018.

Här finns sex avdelningar fördelade på plan ett och två. På tredje planet finns vårt kök samt stora gemensamma ytor för barnen som är anpassade för musik, rörelse, och utforskande av natur och teknik. Vi har dessutom tillgång till ett våtrum där barnen kan utforska och laborera med vatten. På plan tre finns också vårt gemensamma förskolebibliotek.

Nyanlagd gård

Vår nyanlagda gård erbjuder en varierad miljö både traditionella lekredskap som gungor, sandlåda och klätterställning, men även en mer vildvuxen del med naturstig, stockar, träspång, tunnlar och klättervägg. Det finns en pergola med bord och bänkar att sitta vid, alldeles i närheten av våra planteringslådor där vi odlar tillsammans med barnen. För att komma ut på gården kan vi använda oss av rutschkanan som byggdes efter barnens önskemål.

Varje vecka har pedagogerna gemensam reflektionstid där de utvärderar den gångna veckans verksamhet, samt planerar för kommande vecka.

Åldersindelning och pedagogiskt innehåll

Avdelningarna är åldersindelade och miljöerna och det pedagogiska innehållet är direkt riktat till barnens behov och intressen. Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga.

Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.