Om Blomviks förskola

Här hitta du information om Blomviks förskolas tema, pedagogiska ställningstaganden och förskolechefens visioner.

Förskolans tema

Sagor— tillsammans förundras, upplever och utforskar vi!

Våra pedagogiska ställningstaganden

Vi arbetar utifrån vår läroplan, Lpfö 98, där demokrati och barns inflytande genomsyrar hela vår verksamhet. Detta gör vi genom att:

  • Vi ser barn som kompetenta och ansvarsfulla
  • Vår verksamhet utgår från barnets behov, intressen och nyfikenhet
  • Vuxnas förhållningssätt är tillåtande, lyssnande och närvarande och den lärande processen får ta tid
  • Ha en inspirerande miljö som utmanar och stimulerar barns fantasi till utforskande
  • Material finns tillgängligt och tydligt
  • Förskolan är en mötesplats där barnen lär av varandra och söker egna lösningar på olika problemställningar
  • Barn, pedagoger och föräldrar reflekterar tillsammans kring förskolans verksamhet och miljö

Vår målsättning är trygga, ansvarskännande barn med stort
självförtroende och god självkänsla.