Om Bokens förskola

Våra olika avdelningar heter: Myran, Spöket och Tigern. Avdelningarna är åldersindelade.

Genom åldersindelningen är allt vi gör så som aktiviteter, miljön och vårt pedagogiska upplägg direkt riktat till barnens behov och intressen. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Lokaler

Våra lokaler ligger i ett äldre, vackert hus. Vi har egen innergård med lekplats. Maten lagas på plats i förskolans kök.