Om Brandvaktens förskola

Här kan ni läsa mer om Brandvaktens miljöer, temadagar och om vi som arbetar här

Miljöer

Här är några bilder från våra miljöer. Våra miljöer är anpassade för olika sinnesupplevelser.

Är du mer nyfiken? Ring oss för ett eventuellt studiebesök.

 

Tema för dagen

Varje dag på förskolan har en egen ”tema-dag”. Vi har utedag, sagodag, musikdag, rörelsedag och fredagsdansen. Varje temadag har en färdig struktur men anpassas efter barnets dagliga status och välmående.

Varje morgon har vi en morgonsamling med fokus på sång och musik, där vi lägger stor vikt vid att se varje barn och hälsa välkommen.