Vi som arbetar

Då vi är en specialförskola har vi bred kompetens och är en tät personalstyrka. Vi arbetar i två arbetslag där vi skapar en likvärdighet gentemot barnen.

Vi är en arbetsgrupp med utbildade förskollärare, barnskötare och vårdutbildade.

En god föräldrakontakt är viktigt för oss, det är vi tillsammans som skapar barnens bästa förskola. Vi har även kontakt med habiliteringen.

Vårt pedagogiska arbete


Barnens behov blir tillgodosedda genom att vi ser det enskilda barnet och utifrån det skapar vi ett individuellt schema till varje barn, som synliggör barnets fysiska behov men även barnets rättighet till undervisning.

För oss är det viktigt att stimulera barnens sinnen genom olika aktiviteter som alltid har en pedagogisk tanke bakom sig. Vi lyfter in det lustfyllda lärandet för att barnen ska nå både långsiktig och kortsiktig utveckling.

Även fast det enskilda barnet har ett individuellt schema arbetar vi även med gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan barnen på Brandvakten.

Vi är övertygade om att varje barn utvecklas bäst i trygga och harmoniska miljöer som skapar glädje, trygghet och anknytning för både barn och personal.

Kompetensutveckling


Två gånger per termin har förskolan stängt på grund av verksamhetsutveckling. En verksamhetsutvecklingsdag kan innehålla fortbildning, planering inför kommande termin, studiebesök och föreläsningar.

Varje vecka har vardera arbetslag reflektionstid för att arbeta med dokumentation och reflektion.

En gång i månaden har vi pedagogiska kvällar där vi kan ha workshops, diskussioner utifrån facklitteratur och/eller utbildningar.