Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Brodda förskolas föräldramöten, förskolesamråd och utvecklingssamtal.

Föräldramöte

Minst en gång per år har avdelningen föräldramöte. På föräldramötet tar vi upp saker som rör förskolan, pratar om saker vi planerar att göra, praktiska saker som är bra för er föräldrar att känna till, aktuella frågor och så finns det tid för diskussioner.

Förskolesamråd

Förskolesamråd är ett forum där du som förälder genom föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Förskolesamrådet träffas en gång per termin. Här deltar föräldrarepresentanter, personal från förskolan samt förskoleområdets ledning.

Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare erbjuds individuella utvecklingssamtal gällande det egna barnets utveckling. Vid behov eller önskemål från vårdnadshavare kan dessa samtal ske oftare.