Om Bulltofta förskola

Här hittar du en beskrivning av Bulltofta förskolas verksamhet.

Vi vill utgå från barns rätt till en lustfylld, lekfull och livfull verksamhet. Där leken och barnens inflytande är viktiga utgångspunkter för att skapa en förskola dit alla, barn som vuxna går med glädje i blicken.  För oss personal innebär det att barnen är med och fyller sin dag med det innehåll som är intressant och viktigt för dem.  Tillsammans med barnen skapar vi en föränderlig miljö som ger inspiration till förändrat tänkande och kunnande. Vårt arbete utgår från läroplan för förskolan.

Barn har rätt att bli lyssnade till. Deras idéer, handlingar och hypoteser ser vi som viktiga utgångspunkter i lärandet. Därför har vi valt pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att kunna fånga upp och utgå ifrån de processer som tycks viktiga för barnen. Dessa dokumentationer bildar underlag för samtal mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen samt för fortsatt arbete framåt

Vår förskola omgärdas av en stor grön, inspirerande utemiljö. Bejers park ligger nära vilket ger oss möjlighet att leka, använda, lära, inspireras och utforska dess natur året om.

Välkomna att besöka oss. Vi ser fram emot att träffa er och berätta om vår verksamhet!

Vår verksamhetsidé

Bulltofta förskola är en del av samhället. Därför vill vi synas och göra avtryck på Kirseberg och att Kirseberg ska göra avtryck hos oss.

Vi utgår från barnens rätt till en lustfylld, lekfull och livfull verksamhet där barnens inflytande och delaktighet står i centrum.