Musikförskollärare

På våra förskolor i område C13 har vi en musikförskollärare som jobbar med musikens olika element som verktyg.

Med musikuppdraget vill vi satsa på att barnen ska lära sig musik. Med hjälp av musik kan man nå glädje, gemenskap, språkutveckling eller stimulera olika sinnen. Det kan också hjälpa barnen i både deras logiska och kreativa lärprocesser samt gynna psykiskt välmående.

Vi arbetar med sång, dans och instrumentspel för att ge barnen kunskaper om några av musikens grundelement. De ges även möjlighet att prova olika sorters instrument samt uppleva varierande musikaliska miljöer för att kunna vara kreativa med musiken som verktyg.