Om Byängens förskola

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Våra ledord

Våra ledord i utbildningen är kunskap, lek, glädje, trygghet, självständighet och kreativt tänkande.

Därav har vi valt att arbeta med ett projekterande arbetssätt där personalen tar tillvara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Personalen och barnen förändrar tillsammans lärmiljön under projektets gång eller med strävan efter att tillföra något nytt till barnens lek och lärande. Allt arbete som sker utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. På våra förskolor lägger vi stor vikt vid att alla barn har en trygg relation till alla vuxna på förskolan och till de andra barnen i gruppen. Trygghet är en förutsättning för allt lärande.

Vår vision

Vår vision är trygghet, gemenskap & en lärorik resa. Alla ska bli sedda och känna sig trygga med varandra. Alla ska få möjlighet att lära och utvecklas i lustfyllda sammanhang