Samarbete med Oxie bibliotek

Förskoleområdet samarbetar med biblioteket i Oxie och Statens Kulturråd i en satsning som riktar sig till yngrebarnsavdelningarna och heter ”Kapprumsbibliotek”.

Det innebär att biblioteket erbjuder vårdnadshavare att låna böcker på förskolan. Detta med syfte att bidra till en positiv syn på läsning samt att uppmuntra till mer högläsning i barnens hemmiljö och därigenom även uppmuntra vårdnadshavarna i deras viktiga roll gällande främjandet av barns språkutveckling. Läs högt för dina barn så får de ett rejält försprång - vid 5 års ålder har de hört 1,4 miljoner fler ord än barn vars föräldrar inte läst högt.