Styrdokument

Här hittar du Byängens förskolas styrdokument.

Läroplan (Lpfö 18) för förskolan
Barnkonvention
När ditt barn blir sjuk, region Skåne (riktlinjer vid sjukdom)