Om Cypressens förskola

Våra grundstenar är trygghet, glädje och kunskap. Vi är ute varje dag på vår nya fina gård och vi försöker göra varje dag till ett äventyr.

Här arbetar vi mot tre prioriterade mål; barns inflytande och demokrati, föräldrasamverkan samt språkutveckling.

Vi menar att barn är kompetenta och ansvarsfulla, att föräldrar är en tillgång och förutsättning för god kvalité och att språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel.

Barnen får adekvat ansvar utifrån ålder och mognad för att kunna utveckla inflytande och demokratiska värden optimalt, där även miljö och jämlikhetsfrågor är viktiga punkter.