Om Dammfri förskola

På Dammfri förskola arbetar vi aktivt med att barnen ska få ett reellt inflytande över sin egen vardag på förskolan. Barnen får efter ålder och mognad inflytande över verksamheten och med det följer att få ta ansvar.

Vi reflekterar kontinuerligt över våra miljöer för att säkerställa att de är inbjudande, inspirerande och tillgängliga. Detta gör att vi ibland byter ut material eller möblerar om, allt för att säkerställa att miljön är utformad på absolut bästa sätt.

På Dammfri förskola finns ett nystartat förskolebibliotek där barnen kan utforska språket på flera olika sätt. Här finns en stor mängd av olika sorters litteratur, möjlighet till flanosagor, drama och mycket mer. Biblioteket är navet i vårt språkutvecklande arbete som sprids vidare ut på de olika avdelningarna. Här har vi fått stöd av förskoleförvaltningen som köpt in bokpaket med böcker på olika språk, normkreativa böcker och mycket mer.

Det är viktigt att barnen får vara ute och varje dag erbjuds barnen rörelse, cyklar, bollekar, sandlek och mycket mer. Förutom detta gör vårt centrala läge att vi har nära tillgång till stadens parker, stranden och olika kulturella evenemang.

Dammfri förskola en egen kock som lagar god och näringsrik mat till barnen varje dag. Vi har även ett matråd där barn och personal sitter med vår kock för att bl.a. veta vad barnen önskar för mat, vikten av ekologisk mat och hur vi kan arbeta för att minska matsvinnet.

Senast ändrad: