Om Dammfri förskola

Dammfri förskola ligger vid Rönneholmsparken.
Vi tar emot barn i åldrarna 1 till 6.

Alla förskolor i vårt rektorsområde arbetar utifrån ett gemensamt tema; Fantasins underbara värld. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag.

Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, rörelse och lek. Fråga gärna när du hämtar ditt barn vad vi gjort just idag.

Praktisk information

På Dammfri förskola finns i dagsläget 4 enheter Eld, Luft, Vatten och Jord.

Enheterna på Dammfri förskola är åldersindelade, yngre och äldre barn.

Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Våra sovvilor sker både inomhus och utomhus. Fråga vad som gäller på ditt barns avdelning.

Tänk på att alltid stänga grindar och dörrar efter er när ni rör er på förskolans område.

Våra måltider

Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.