Om Drakens förskola

Drakens förskola är en förskola med tre avdelningar, Körsbäret som har barn 1-3 år, Melonen som har barn 3-5 år och Apelsinen med barn 3-5 år.

Avdelning Apelsinen, fungerar som en introduktionsavdelning för nyanlända barn och/eller barn som endast talar lite svenska eller ingen alls. Den fokuserar på att stärka barnets identitet och språk, både i svenska språket och annat modersmål. En specialpedagog och flerspråkig personal ger förutsättningar för en bra verksamhet. Efter ca ett år på Apelsinen slussas barnen vidare till en annan avdelning eller annan förskola.

Förskolan har en kock anställd i köket och som lagar mat efter de regler som gäller för tillagningskök. Ett medvetet målinriktat arbete pågår för att öka antalet ekologiskt och Fair Tradeproducerade produkter. På förskolan serveras inget fläskkött, godis eller läsk.

Vår miljö

Förskolan ligger i ett hyreshus med en innergård som är gemensam med andra hyresgäster. Lokalerna är rymliga och väl anpassade att bedriva en förskoleverksamhet i. Närheten till Möllevångstorget och Folkets Park ger möjligheter till en mer spännande utomhusmiljö.

Verksamhet och utveckling

Drakens förskola arbetar medvetet utifrån förskolans reviderade läroplan Lp fö 98/rev 2010.

Vårt uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande för alla barnen.
Vi erbjuder därför en allsidig pedagogisk verksamhet som utgår från en helhetssyn på barns utveckling där omsorg, fostran, lek och lärande bildar en helhet under hela dagen.

Det pågår ett medvetet arbete inom personalgruppen för att vidareutveckla vår verksamhet utifrån aktuella mål och stödja varje barns identitet och lärprocesser. Det innebär bl a att vi arbetar med områdena demokrati, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik i temaarbete, leken, skapande och andra aktiviteter under dagen, såväl inne som ute. Här ingår även att stödja barnens empatiska och sociala utveckling och lära dem fungera i grupp tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi har engagerad och kunnig personal med ett positivt förhållnigssätt som arbetar med att vidareutveckla verksamheten. Barnens behov och intressen styr förskolans planering. Vi arbetar aktivt med att stödja barns språkutveckling. Barnens olika erfarenheter och utveckling, alla språk och kulturer behandlas likvärdigt i vår förskola. Detta ökar barnens trygghet och stärker deras identitet.

Barnen på vår förskola får en aktiv, daglig utevistelse. Vi deltar i olika kulturaktiviteter som erbjuds förskolan, främst med de äldre barnen.

Föräldrakontakt

Du som förälder/vårdnadshavare ska känna trygghet och tillit till personalen när du lämnar ditt barn. Vi vill att samarbetet med dig ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Formerna för ökad delaktighet och möjligheterna att påverka vill vi vidareutveckla. Som ett led i detta arbete började vi under våren 2012 med föräldraråd, ett forum för samråd som är öppet för alla föräldrar.

Senast ändrad: