Föräldrasamverkan

Vi är måna om att ha ett gott samarbete med er föräldrar. I ett nära och förtroendefullt samarbete vill vi ge ert barn möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Ni ska känna delaktighet i ert barns vardag och ta ert ansvar för att detta ska kunna förverkligas. Vid flera tillfällen per år bjuder vi in till olika sammankomster. Vi har Drop in där vi välkomnar er föräldrar att få en större inblick i vår verksamhet, öka gemenskapen, och delta i något praktiskt som t ex skapande tillsammans med ert barn.