Om Estetens förskola

Estetens förskola har ljusa lokaler som rymmer fyra avdelningar med egen ingång. Varje avdelning arbetar med olika projekt utifrån barnens intresse. Barnens idéer är bärande i aktiviteterna där vi som pedagoger utmanar och utvecklar barnens tankar. Förskolans verksamhet lägger stor vikt på att utveckla och stimulera barnens språk.

Närmiljön bjuder på fina parker med möjligheter att upptäcka djur men också många olika sorters träd som vi kan undersöka tillsammans med barnen. Det finns flera olika lekplatser i närheten som vi besöker. Vi har en av Malmö stads temaparker, Musiklekplatsen nära och som vi besöker ofta. Där kan barnen utforska ljud med hela kroppen och tillsammans skapa musik.

Språk

Vi lägger stor vikt vid att läsa böcker, rutinmässigt för barnen varje dag. Vi använder olika språkstimulerande material som förstärker barnens upplevelse och förståelse av sagan med t ex. flanobilder, språklådor och sagopåsar med olika figurer. Detta görs både inne på respektive avdelning men också på förskolans gemensamma bibliotek.

I vårt språkutvecklande arbete använder vi digitala lärplattor och projektorer som ger ett annat perspektiv och används t.ex. genom att projicera sagor från böcker, upp på väggen. Alla barn i gruppen får samma tillgång till bilden och kan lättare samtala om detaljer, om sagans innehåll, ställa frågor och prata om olika känslouttryck hos karaktärerna. Genom digitala medier får barnen också lyssna på inspelade berättelser där de kan skapa mentala bilder efter sina egna upplevelser.

TAKK

För att stötta språkutvecklingen använder vi TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation), där tecken förstärker förståelsen av ord och meningar. Varje avdelning bestämmer utifrån barngruppens behov hur de använder TAKK i just deras undervisning. En del avdelningar har veckans tecken som de också hänger upp i hallen så föräldrarna kan ta del av dem. Vi använder även TAKK när vi sjunger och många barn kan teckna till flera sånger.

Gården

Förskolan har en egen gård som ligger ungefär 150 m bort men inom Heleneholmsområdet. På den gården finns många träd och buskar där man kan leka kurragömma eller leta efter småkryp att undersöka. Där finns även sandlåda, gunga och olika motoriska utmaningar som klätterställningar och stockar. Vi har tillgång till cyklar också om barnen hellre vill använda dem. Vi vill erbjuda barnen varierade upplevelser där de kan utveckla sin motorik och går därför ofta ut på promenader till lekplatser och parker i närheten och utforskar de nya miljöerna tillsammans med barnen.

Mat

Vi får vår lunch från Heleneholms förskola. Där arbetar en kock och ett köksbiträde som lagar maten från grunden. Vi samarbetar med köket i måltidspedagogik där barnen får uppleva mat med alla sina sinnen. Vi strävar efter att ha ett så stort ekologiskt utbud som möjligt. Frukost och mellanmål gör vi själva på förskolan.