Om Fölets förskola

På Fölets förskola sätter vi alltid barnet i centrum. Det gör vi genom att arbeta tematiskt och stimulera barnets olika sätt att uttrycka sig.

Samling, sångstund, sagopåsar på olika språk, sagoläsning och utflykter är några av alla aktiviteter på Fölets förskola som stimulerar barnens olika uttrycksformer.

Vår ateljé inbjuder till skapande verksamhet, med rymd och ljus, där barnen i lugn och ro kan låta kreativiteten flöda. I vårt vattenlekrum är det, som namnet antyder, vattenlekar som gäller.

Utemiljön är en rik källa till naturupplevelser. På förskolans atriumgård finns plats för lek med vatten och sand. På vår stora utegård kan barnen cykla, spela boll, klättra, gräva i sandlådan och mycket annat.

Närmiljön bjuder på fågeldammar, parker, lekplatser och fina strövområden med rik flora och fauna som vi undersöker och pratar med barnen om.

Det pedagogiska arbetet synliggörs för barn och föräldrar med hjälp av bland annat portfolio och digital- och videokamera.

Föräldrakontakt

Du som förälder är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan.

Genom gruppinskolning, utvecklingssamtal och regelbunden kommunikation lär du känna personalen, de andra barnen och deras föräldrar. Du får då också kunskap om vårt arbets- och förhållningssätt. För oss på Fölets förskola är det viktigt att du som förälder har insyn i och möjlighet att påverka verksamheten.