Om Fregattens förskola

På vår förskola ser vi varje barns enskilda kompetens och förutsättning. Förskolans läroplan ligger som ett ankare i verksamheten.

Utvecklingsarbete

Vi har ett pågående utvecklingsarbete med pedagogiska lärmiljöer som utgår från barns erfarenheter, erbjuder upplevelser och skapar utmaningar för lärande och utveckling utifrån de fyra förmågorna: kommunicera, arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och arbeta kreativt.

Värdegrundsarbete

I det pågående värdegrundsarbetet har vi, i vårt förskoleområde, utifrån läroplanen valt ut fyra ledord Framtidstro, Trygghet, Kommunikation och Utveckling.

Som pedagogiskt verktyg har förskolan ett lekotek med material kopplat till läroplanen. I lekoteket finns material som barn och pedagoger kan låna in till sin avdelning för att berika och göra tillägg i den dagliga undervisningen.

I vårt område finns elcyklar och bussvagnar för att kunna utforska Malmö stad.