Om Fridhems förskola

Fridhems förskola ligger på en stor, vacker skogsliknande tomt. Vi har en fantastisk utemiljö på nästan 6000 kvm. Där arbetar förskolan med matematik, naturvetenskap, bygg och konstruktion, språk samt skapande.

På Fridhems förskola tror vi på det kompetenta barnet och därför är det viktigt för oss att säkerställa att barnen har ett reellt inflytande i sin egen verksamhet. Barnen arbetar i olika projekt där de får möjlighet att möta nya material i lärandemiljöer, både ute och inne.

Vi dokumenterar och reflekterar kontinuerligt kring vår verksamhet för att bibehålla en hög kvalitet där barnen står i fokus. Som ett stöd i detta har personalen på förskolan tillgång till två förste förskollärare som stöttar och hjälper dem i detta arbete.