Om Frostmätarens förskola

Frostmätarens förskola ligger i Bunkeflostrand och består av fem avdelningar. På varje avdelning arbetar engagerade pedagoger som sätter barnet i centrum.

Vår pedagogiska inriktning är en tro på det kompetenta barnet med fokus på glädje, omsorg, upplevelser, förståelse, delaktighet och tillit.

Vi har fina lokaler som lockar till samspel, lek och lärande. Alla våra avdelningar har egna ateljéer och dessa används flitigt av alla barn.

På förskolan har vi en egen kokerska och maten som erbjuds barnen är varierad och näringsrik . Till varje måltid erbjuds barnen frukt och grönt och vi har även en fruktstund på förmiddagen.

Vi har ett föräldraråd som träffas ett par gånger om året. Här finns föräldrarepresentanter från alla avdelningar, två representanter från förskolan och vår förskolechef. Här lyfts olika frågor fram, allt från information till undringar från er föräldrar.