Om Gånglåtens förskola

Vi på Gånglåtens förskola ser till att barn har inbjudande lärmiljöer både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Den tredje pedagogen (miljön) skapar goda förutsättningar för barnens lek.

Barnens lek utgör grunden i vårt arbete där vi följer och dokumenterar barnens lärandeprocesser utifrån deras egna intressen. Vi har bokningssystem i många rum.

Förskolans två kockar är fantastiskt kreativa och den goda pedagogiska måltiden kan ni följa på vår Instagram inbakade i den pedagogiska vardagen.

Vår gård

Förskolans gård är stor och varierande med gröna kullar, buskar, klätterställning och sandlådor med solskydd. I direkt anslutning till förskolan ligger Lindängelundsparken som erbjuder en härlig utemiljö med parker, sjöar, odlingar och som ger en rad av möjligheter till upplevelser och utforskande aktiviteter för barnen. Vi har cyklar med plats för 6 barn vilket skapar möjligheter till olika upplevelser. På cykeln blir Gånglåtens barn ett med Malmö stad.

Senast ändrad: