Om Gladans förskola

I samspelet mellan barn och nytänkande pedagoger lär och utvecklas framtidens unika barn hos oss.

Förskolan startade den 15 november 2010 och har tre stycken 1-5 års avdelningar samt en inhägnad gård som stimulerar barnen till lek och rörelse.

Vi värnar om att ha en stabil och trygg värdegrund och utarbetar riktlinjer kring förhållningssätt och rutiner för både barn och vuxna. På alla avdelningar  arbetar vi med materialet "Stegvis/Hjärtestunder" som främjar barnens sociala och känslomässiga kompetens.