Föräldrainformation

Här hittar du Gröndalunds förskolas föräldrainformation.

Ni föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet eller komma med synpunkter.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år eller vid behov.

Vi anordnar aktiviteter som julfest eller picknick för er och era barn två gånger per år eller vid behov.

När vi skolar in nya barn i vår verksamhet sker detta under en tvåveckorsperiod. Vi tror på en lugn inskolning men är flexibla.

Vi värnar om vår kvalitet och har därför enkäter som vi delar ut till er föräldrar två till tre gånger per år. Dessa enkäter ligger som grund i vårt kvalitetsarbete och i vår strävan att bli bättre. Därför är det viktigt för oss att ni tar er tid att fyller i dem när ni får dem.

På förskolan finns det vid ingången något vi kallar för föräldrainformation. Här sätter vi upp viktig information till er föräldrar samt förskolans årshjul.

Årshjulet hjälper er att få en helhetsbild av förskolans verksamhet.

Vi har också en whiteboardtavla där vi frekvent visar pedagogisk dokumentering som visar på olika läroprocesser.

Grönalunds signum är att vi även skickar pedagogiska mail till er.  Här kan ni följa våra läroprocesser på ett inspirerande och roligt sätt och ni får möjlighet att lämna synpunkter på det vi gör.

Föräldramöte erbjuds en gång om året och då ofta i sept/okt.

Alla pedagoger på förskolan är väl förtrogen med läroplanen och jobbar aktivt utifrån den.