Rutiner vid utflykter

Följande rutiner gäller hur vi hanterar barntillsynen vid utflykter.

  • AKUTBLADEN med viktiga telefonnummer ska finnas med vid all form av verksamhet utanför förskolans gård.
  • Alla förskolor fyller i Utflyktslapp med, namn på barnen, plats man ska besöka, klockslag man är iväg och tillbaka, mobiltelefonnummer att bli nådd på, då verksamhet sker utöver närliggande lekplatsbesök.
  • Med de  äldre barnen prata man om att det är viktigt att hjälpas åt att "hålla koll på varandra" genom att till exempel ha Gå-kompis, detta utesluter dock inte pedagogens ansvar.
  • Barnen räknas då man går iväg och är tillbaka.
  • Däremellan vid alla de tillfällen man byter aktivitet, går av eller på bussen, går till eller från en ny plats och kontinuerligt under utflykten.
  • På några av våra förskolor delar man upp barnen/pedagog för att underlätta räknandet av barnen då översikt över många barn är svårt då de är i rörelse i den fria leken.
  • Området att leka på begränsas där barnen informeras om var gränserna för vistelsen går, till exempel stora trädet, busken etc. En bra metod är att barnen inte får gå längre än att de ser en vuxen, att de håller koll på de vuxna för att inte försvinna utom synfältet.
  • Vid osäkerhet kring säkerhet i samband med utflykt, till exempel kollega är sjuk och det inte går att organisera i personalgruppen för en säker utflykt ställs densamma in.