Arbeta på Gubbabackens förskola

Välkommen till utbildningsområdet C, Förskoleområde C3.

Gubbabackens förskola

Förskolan ligger på Gullviksborg och har 14 avdelningar. Här är ca 45 anställda. På Gubbabacken finns det ca 240 barn.Gubbabacken är indelad i Lilla och Stora Gubbabacken. På Lilla Gubbabacken finns det fem avdelningar för de yngsta barnen (1-3 år) som heter Monsunen, Molnet, Orkanen, Norrskenet och Polarskenet.

På Stora Gubbabacken finns det 9 hemvister för de lite äldre barnen ( 3-6 år) som heter Regnbågen, Blixten, Iskristallen, Haglet, Solskenet ,Snöflingan, Tornadon, Stormen och Virvelvinden.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att besöka någon av våra förskolor är du välkommen att kontakta oss.

Rektor för förskolområde C3:
Katarina Lindqvist-Nilsson katarina.lindqvist-nilsson@malmo.se tel: 0768-51 79 56

Biträdande rektor Lilla Gubbabacken:
Helen Andersson helen.c.andersson@malmo.se
tel: 0723-52 44 60

Förste förskollärare Lilla Gubbabacken:
Katarina Olsson katarina.olsson@malmo.se
tel: 0701-43 30 98

Biträdande rektor Stora Gubbabacken: Susanne Jönsson susanne.e.jonsson@malmo.se
tel: 0708-29 13 35

Förste förskollärare Stora Gubbabacken: Christel Olsson christel.g.olsson@malmo.se
tel: 0708-52 73 99

Vision i förskoleområde C3

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken i Reggio Emilia och vi ser varje barn som unikt och kompetent. Vi arbetar med ett gemensamt tema i hela området, som startar i september. Förskolan erbjuder en miljö, där barnens lek och lärande får stort utrymme och där deras nyfikenhet står i centrum.
Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation och har varje vecka reflektioner i tvärgrupper i området.
På våra förskolor använder sig både barn och pedagoger av IKT, som ett pedagogiskt verktyg. För att göra det möjligt har varje pedagog egen dator och kamera.

Vi erbjuder dig

Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats där vi sätter barnen i fokus och alla strävar mot samma mål.

Gubbabackens förskola är en partnerskola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal lärarstudenter varje termin.

Vårt område C3 erbjuder möjligheter till ett kollegialt lärande, pedagogiska reflektioner, utvecklingsdagar, pedagogiska kvällar, förskollärarforum och utvecklande erfarenhetsutbyte. Det sker genom schemalagd gemensam utvecklingstid.

Utvecklingstid

  • Arbetslaget 2h/vecka
  • Individuell 3h/vecka för förskollärare, 2h/vecka för pedagoger och 1,5h/vecka för barnskötare
  • Områdets reflektion 1h/vecka
  • Förskollärarforum 1h/månaden

Tankar från medarbetare i vårt förskoleområde

Hala

Jag heter Hala och har jobbat som barnskötare i område C3 i 8 år. Jag trivs som fisken i vattnet av att jobba här. Det jag tycker är bäst här i vårt område är bland annat att vi hela tiden sätter barnets behov och intresse i fokus. Vår utgångspunkt är den pedagogiska dokumentationen som vi har kommit riktigt långt med. Vi har ett kollegialt arbetssätt som jag personligen tycker är så lärande och värdefulla. Vi har ett tydligt och fantastiskt ledarskap med närvarande chefer som är med och stödjer sina medarbetare.

Edisa

Jag heter Edisa och arbetar som pedagog. Tillsammans med engagerade kollegor och ledning som erbjuder utveckling för sina medarbetare, jobbar vi med att skapa barnens bästa förskola. Vi har ständigt barnen i fokus och erbjuder dem upplevelsebaserad lärande. Vårt område är mångkulturellt, vilket är bonus för man behöver inte åka långt för att möta olika kulturer och språk. Det bästa med jobbet är att man möter härliga, lekfulla och nyfikna barn.

Emmie

Mitt namn är Emmie och jag är legitimerad förskollärare. Jag blev anställd på Gubbabackens förskola som pedagog under tiden som jag studerade till förskollärare. Det har jag bara sett som positivt då det gav mig större chans till att kunna koppla den teoretiska kunskapen till praktiken. Mitt val att stanna kvar efter examen var enkelt då jag trivdes och forfarande trivs väldigt bra, härliga och ambitiösa kollegor samt en bra ledning. En stor fördel är också att vi har mycket utvecklingstid, både individuellt och tillsammans i arbetslaget. Jag känner också att jag utvecklas och har stor möjligheter till att utvecklas inom min yrkesroll.

Monika

Jag heter Monika och tycker det är positivt med vår utvecklingstid både den individuella, arbetslaget och reflektionsgrupperna, som vi har i området. Jag har härliga kollegor, som är väldigt ambitiösa och professionella. Vi har en bra sammanhållning. Vi är även utrustade med mycket IKT verktyg. Vidare tycker jag att vi har en bra ledning.