Ledningsgrupp

Här hittar du en beskrivning av Gubbabackens förskolas ledningsgrupp

Ledningsgrupp i förskoleområde C3

Rektor

Katarina Lindqvist-Nilsson

Biträdande rektor

Helen Andersson
Susanne Jönsson

Förste förskollärare

Christel Olsson
Katarina Olsson

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag  är det viktigt att vi lyfter barnens röster på förskolan. Det är viktigt att barnen känner att de är delaktiga i förskolan och att de hela tiden befinner sig i meningsfulla sammanhang, där de blir bemötta av nyfikna och engagerade pedagoger som kan utmana dem i deras teorier.

För oss  är det viktigt att förskolan hela tiden är i rörelse, att vi kan utmana, utmanas och vidareutveckla verksamheten som helhet. Att alla på förskolan känner att just de har ett värde och att ju fler vi är ju större kunskap har vi tillsammans. Tillsammans bildar vi en helhet, en förskola som ser positivt på framtiden.