Om Gubbabackens förskola

Här hittar du en beskrivning av Gubbabackens förskolas vision i förskoleområde C3.

Gubbackens förskolas prioriterade mål: pedagogiska miljöer.

Nuvarande tema: Hållbar utveckling

På Gubbabackens förskola vill vi sätta barnets intresse och nyfikenhet i centrum och att dokumentera barnens utveckling ser vi som en viktig del av vårt arbete. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Gubbabackens förskola är en mångkulturell förskola och här lägger vi stort fokus på barnens språkliga utveckling. Vi arbetar mycket med att dela in barnen i grupper eftersom vi kan se att det gynnar barnens sociala och språkliga förmåga.

Vi arbetar även med Läslyftet. Läslyftet handlar om att utveckla barnens språk och kunskaper i olika sammanhang.

Gubbabackens förskola – Grön Flagg-certifierade och en partnerskola

Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barnperspektiv.

Vår förskola är en partnerskola och får ta emot lärarstuderande.

För vidare läsning

Länkar

Läslyftet: FokusFörskola_nr 1_2019 sidan 22-24
Språket finns överallt
Ögonblicksforskning och relationell pedagogik
Att driva verksamhet för 23 olika modersmål