Om Gullängens förskola

Verksamheten bedrivs enligt läroplanen med ett utforskande arbetssätt där inne- och utemiljö ska erbjuda barnen utmaningar som skapar nyfikenhet för matematik, teknik, språk, naturvetenskap, musik med mera.

Förskolan ska genomsyras av lärande, trivsel och glädje.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag kring en grupp barn som delas in efter ålder och aktiviteter. På förskolan finns ett mottagningskök, förskolan får färdiglagad mat från extern leverantör. Frukost och mellanmål gör förskolan själv.

Utemiljön är väl genomtänkt och anpassad till förskolebarn, med trädäck, naturmaterial som inspirerar barnen till spännande och utmanande lek.

Senast ändrad: