Föräldrasamverkan

Vi har mycket goda relationer med våra föräldrar/vårdnadshavare. Vi är lyhörda, hjälpsamma och rådgivande partners till dem.

Personalens språkliga kunnande underlättar och möjliggör kommunikation med många av våra föräldrar/vårdnadshavare som inte talar svenska.

Våra föräldrar uppskattar väldigt mycket den synliga dokumentationen. Det de inte förstår ställer de frågor om, vilket vi tycker är väldigt positivt. Det öppnar för dialog om vårt pedagogiska arbete.  

Vi tar emot besök den sista torsdagen i månaden klockan 16:00.